Ungdommen positiv til planene

Kjetil Drivflaadt, leder i Ungdommens bystyre, er positiv tilplanene for området utenfor Oljemuseet. Men han vil ha bortgateløpet og parkeringsplasser.