Januar var god bussmåned

Januar ble en bedre bussmåned enn forventet. Tallet på passasjerer på bussene til Kolumbus lå 12.000 under januar i fjor.