Stein Rune Eriksen

«It ain't the size of the dog in the fight, it's the size of thefight in the dog.» Mark Twain-sitatet står på veggen itreningslokalene i Dingo bokseklubb.