Jørpeland syr byklær

Nå skal stålverksarbeidere, pendlere og bønder bli mer borgeraktige. Det avholdes bykonferanse på Jørpeland i april.