Tja til fylling i Indre Vågen

Venstres Torleiv Robberstad vil fylle ut Vågen for å gi plass til offentlig uteareal og mer utbygging. Tja, sier politikerne.