Vil utdanne agronomer i Dalane

Jæren har hatt vinterlandbruksskole i 90 år. Nå står trolig Dalane for tur.