Deponiet gir miljøgevinst

SOKNDAL: Advokat Elisabeth Njøsen har et hjertesukk. Hun hevder at deponiet vil gi en miljøgevinst for Norge ved at den tilfeldige lagringen langs kysten avløses av en varig håndtering i Sokndal. Hun mener at de lokale kritikerne har underslått dette synet.