Utdanner tusenvis

Sivilforsvarets skole på Vagle utdanner ikke bare sine egne. I fjor var 2900 personer utenfra innom kursene.