Jordkabler er ufarlige, sier ekspert

NVE avviser Elrisks påstander om helse— risikoen knyttet tillegging av jordkabel over Riska.