Tilsynsvaktordningen er ikke urettferdig

Det er skapt et galt inntrykk av at ordningen med tilsynsvakter påskolene er en urettferdig ordning som kun kommer noen få av byensorganisasjoner til gode.