Sandnes sjukehus stengt i sommar

Sandnes sjukehus må stenga dei to sengepostane eit par månaders tid i sommar.