Best i forsvar

Jeg er nødt til å fortelle deg noe viktig, sa Ingeborg Hovland. Svært viktig, slo hun fast med bestemthet.