Skulestart med eleven i sentrum

Skulestart året rundt handlar om å sjå eitt og eitt barn, seier barnehagestyrar Tove Normann. Utdanningsdirektøren er førebels avventande.