Færre går av på AFP

Den rekordstore veksten i tallet på førtids-pensjonister flater ut, viser nye tall fra Rikstrygdeverket.