- Fortsatt et vei-tyngdepunkt

Fungerende vegsjef i Rogaland, Svein Magne Olsen, har fortsatt tro på at Stavanger skal bli tyngdepunktet i en ny veiregion.