Få familiekriser denne julen

Både Barnevern— vakten i Stavanger og Stiftelsen Krisesenteret melder om en rolig julehelg.