Ser på skole på kirketomt

Felles ungdomsskole for Time og Klepp, kan bli bygd på tomta som er tenkt brukt til felles kirke mellom de to kommunene.