Teater om psykisk helse

Kan det oppstå virus i bedriftskulturen? Ja, det kan det. Og noen føler seg mobbet av det.