Mxmstr bøtelegges

Mxmstr får ikke arrangere flere konserter før lydproblemene er løst. I tillegg gis utestedet en bot på 40.000.