Barnevernet ut til barna sin kvardag

Unge med store åtferdsproblem skal no få hjelp i sitt sosiale miljø i tråd med ein amerikansk hjelpemodell. Stavanger er blant føregangsbyane.