Hinna videregående kan bli psykiatrisk

Fylkets skolepolitikere vurderer å nedlegge Hinna videregåendeskole. Lokalene kan bli brukt til det planlagtedistriktspsykiatriske senteret i Stavanger.