Arbeid viktig for helsa

Ikke la andre begrense dine drømmer og muligheter, er psykiater Gerd Ragna Block Thorsens budskap til uførepensjonister som vil tilbake til arbeidslivet.