Eldre med funksjonssvikt bakerst i køen

De nye retningslinjene for spesialtransport-tjenesten skiller mellom funksjonshemmede og dem med funksjonssvikt.