Skjenkesaker er farlig farvann

Kontakt med selskaper og privatpersoner er helt nødvendig for politikere. Men et sted går grensen.