Mopedist skadet

Rett etter kl.14.00 lørdag kolliderte en bil med en moped i enrundkjøring på Hinna.