Siviliserte demonstranter ble hørt

Vel 100 studenter fra Norsk hotellhøyskole demonstrerte underhøyskolestyrets møte i går. Og deres nærvær var ikke forgjeves.Høyskolestyret vedtok enstemmig å se nærmere på hvordan Norskhotellhøyskole (NHS) kan bevares som en selvstendig enhet innenforden nye organisasjonen på Høgskolen i Stavanger og det framtidigeuniversitetet.