En hårsbredd fra løsningen?

Hårprøver har stått sentralt i Birgitte Tengs-saken helt fra førstefase i 1995. Kan svaret på de nye analysene løse gåten?