Innbrudd hos Ynglingen

I 02-tiden natt til andre juledag gikk tyverialarmen i Ynglingen sine lokaler på Lassa.