Arbeiderpartiet vil vrake utbyggingsforslaget

Stavanger kommune reduserer antall planlagte boliger ved StoreStokkavatn fra 735 til i underkant av 600. Arbeiderpartiet sierblankt nei og lanserer nå en helt ny løsning med 200 boliger.