Endelig avklaring på Jåsund drøyer

Sola mener de har imøtekommet innsigelsene på Jåsund-utbyggingen, men endelig avklaringer på bygging av 4000 boliger de neste 40 årene, skjer likevel trolig ikke før sommeren.