Bompenger ga turvei

Bilistene på Nord-Jæren legger igjen i overkant av fem millionerkroner i netto i bompenger til samferdselsformål hver måned.