Innbrudd i samme gate

Ved 16-tiden onsdag ble det oppdaget innbrudd i et hus i Marius Skadsems gate på Stangeland.