Planlegger 50 leiligheter

Seks mål på Norestraen skal forvandles til boliger, næringsvirksomhet og en egen strandpromenade. Hvis utbyggerne får det som de vil.