KrF avblåser valgkampstarten

Med musikk & baluba & gule ballonger skulle RogalandKristelig Folkeparti i morgen ha åpnet valgkampen sin påBankplassen i Stavanger. Fylkesordførerkandidaten og andreprofilerte listetopper samt helseminister Dagfinn Høybråten skulleha sørget for knallåpning. Det var planen. Nå blir det ikke noe avdet.