Ingen kommentar til Klepp-forlik

— Forliket mellom meg og Ole Valen skulle ikkje kommenterast i media. Det var ein føresetnad for heile forliket, seier lensmannsfullmektig i Klepp, Jens Sverre Knutsen.