Treffer ikke målgruppen

Kirkens Bymisjon advarer politikerne mot å tro at det planlagtebotilbudet for kvinner treffer den opprinnelige målgruppen.