Folk: Stein Kalvig

Problemet med Stein Kalvig er at vi ikke har nok plass til å skrivealt om ham.