Posten raskere fram

Posten har åpnet en ny direkte postrute på strekningen Rogaland-Sørlandet-Telemark-Vestfold med retur.