- Tunneler vil utradere Ryfylke

De nye tunnelene og bruene som planlegges, vil revolusjonære folks reisemønstre og i praksis utradere Ryfylke som funksjonell enhet.