Dobbeltsporet sitter fast

Stortingsproposisjonen om OPS Jæren lar vente på seg. Planleggerne krever raskt svar fra Stortinget før det koster for mye penger.