Mæland kan miste ølet

— «Huset på Jæren» må fratas all skjenking av alkohol i år og neste år.