Bruker tid, framfor makt og medisin

Ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger tar den tiden de trengeri pleien av demente pasienter.