- Utett sikringsbasseng førte til fiskedød

Økokrim mener at et forsøk i et sikringsbasseng hos Reime Prosess, viser at det kan ha skjedd en sinklekkasje fra bedriften til Håelva.