La de små barn vente litt

Klarinetten er med hvor han går og står. Den er en venn som følgerham gjennom hele livet. Av og til en vanskelig venn som gjør somden selv vil, men en venn man ikke gir slipp på.