Lett å få dispensasjon

Etter 1998 ble reglene endret slik at alle nå får dispensasjon fra å bygge tilfluktsrom. I stedet må de betale penger til et tilfluktsromfond.