Byen får stryk på internett

Folk i Stavanger er ikke nådige i kritikken av sin egen by i en nyundersøkelse på internett. De ansattes serviceinnstilling ogkompetanse får strykkarakter. Det samme gjør åpningstider,parkeringstilbud og kollektivtilbud.