Gassferjer skal fjerne køene over Boknafjorden

Trafikken på ferjene over Boknafjorden har økt med over 11 prosent hittil i år. Hver 15. bil må vente minst én ferjeavgang.