- KrF må få klarare fram sine visjonar

— Kristeleg Folkeparti blei for runde og utydelege. Det er ein av grunnane Terje Rott trekk fram som forklaring på det dårlege valresultatet for partiet.