- Færre lensmannskontor

Politidistriktet kan få færre, men større driftsenheter. Det anbefales å slå sammen flere av dagens lensmannskontor til regionskontor.