- Partikultur årsak til forhåndsdom

— Jan Birger Medhaug er forhåndsdømt og politisk død i KrF for allframtid. Marit Liland Øverland er ikke i tvil, hun vet hva detkoster å komme på kant med KrF.